Breadcrumb

FSR2021H2 Introduction

 

Tinjauan Kestabilan Kewangan Separuh Kedua Tahun 2021

Tinjauan Kestabilan Kewangan (TKK) diterbitkan dua kali setahun dan membutirkan penilaian kami terhadap risiko semasa dan berpotensi pada kestabilan kewangan, dan pada daya tahan sistem kewangan Malaysia. TKK diterbitkan bersama-sama Laporan Tahunan BNM dan Tinjauan Ekonomi & Monetari.

FSR 2021H2 Highlights

Tinjauan Kestabilan Kewangan Separuh Kedua 2021: Sorotan Penting

AR2021 Box Articles

Rencana 2021

Isu-isu penting yang berkaitan dengan mandat kami sentiasa dalam kajian Warga Bank. Setiap tahun, kami memilih beberapa penemuan ini untuk diterbitkan sabagai Rencana. Kami juga menggunakan platform ini untuk berkongsi padngan mengenai topik yang diminati umum. Baca dan kongsikannya!

FSR-TOC-updated with 2021H2

Muat Turun Tinjauan Kestabilan Kewangan

TKK Separuh Pertama 2019 merupakan penerbitan pertama TKK. Di antara tahun 2006-2018, BNM menerbitkan Laporan Kestabilan Kewangan & Sistem Pembayaran. Kunjungi laman Penerbitan kami untuk maklumat lanjut.